Inspiration

För mig är det viktigaste att målandet får vara fritt och kravlöst. Naturen är för mig just det, frigörande och kravlös, det har därför blivit naturligt att det är där jag hämtar min inspiration.

Den enda lag som gäller inom konsten säger att det finns inga lagar.

Olle Bærtling

Skapandet är ingenting som för mig går att framkalla, det kommer när det kommer, men det dyker oftast upp i samband med att jag nyligen varit i naturen. När jag är där är då jag lyckas bäst med att vara i nuet, det är då energin fylls på och kreativiteten lockas fram.

Det är betraktarna som gör verken!

Marcel Duchamp

Även om jag får inspiration från naturen så är mina målningar inte nödvändigtvis en avbildning av den. Det spelar dessutom ingen roll om jag tycker mig ha målat berg, vatten eller skog, i slutändan är det ändå vad du som betraktare ser och upplever som räknas. Mina målningar saknar därför ofta titel, jag vill undvika att färga betraktaren med min egen upplevelse.

Färger, former, rörelser, mönster, struktur, ljud, ljus – allt finns där i naturen.